วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

สมุนไพรบำบัด โดย นายสุภาพ โพธิหล้า

สมุนไพรบำบัด
นายสุภาพ โพธิหล้า
ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โทร 087-2166265
ชุมชน
- สมุนไพรบำบัดโรคริดสีดวงทวาร
- สมุนไพรแก้ปวดฟัน
- สมุนไพรลูกประคบ 5 หมู่ 5 บ้านท่ายม

กลุ่มแปรรูปเพื่อการผลิต(เสื่อกก) นางทองร่อน พลหินราช

กลุ่มแปรรูปเพื่อการผลิต(เสื่อกก)
นางทองร่อน พลหินราช
9 หมู่ที่ 3 บ้านโคกศรี
ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โทร 086-8617735
- เสื่อกก
- แผ่นรองจาน รองแก้ว
ชุมชน
-ปี 49 ได้ 3 ดาว
-ปี 51 ได้ 2 ดาว

กลุ่มทอเสื่อกก นายคำภีร์ ภาคาม

กลุ่มทอเสื่อกก
นายคำภีร์ ภาคาม
35 หมู่ 10 บ้านหนองประเสริฐ
ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โทร 081-0602438
- เสื่อกก
ชุมชน

กลุ่มทอผ้าไหม นางทองทิพย์ โคตรปาลี

กลุ่มทอผ้าไหม
นางทองทิพย์ โคตรปาลี
14 หมู่ 1 บ้านนาฝาย
ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โทร 084-9805658
-ผ้าฝ้าย
- ผ้าไหม
-ผ้าฝ้ายมัดหมี่
- ผ้าขาวม้าไหมมัดหมี่
ชุมชน มผช.
- ปี 52 ได้ 3 ดาว

กลุ่มผลิตภัณฑ์หมวกจากยางพารา นางลักขณา ไชยเหมือน

กลุ่มผลิตภัณฑ์หมวกจากยางพารา
นางลักขณา ไชยเหมือน
36 หมู่ 10 บ้านหนองประเสริฐ
ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โทร 087-2175152
- หมวกคาวบอย
ชุมชน มผช.
-ปี 47 ได้ 2 ดาว
- ปี 49 ได้ 3 ดาว
- ปี 52 ได้ 2 ดาว

กลุ่มทอผ้าไหม นางประดิษฐ์ มีพลงาม

กลุ่มทอผ้าไหม
นางประดิษฐ์ มีพลงาม
23 หมู่ 10 บ้านนาดี
ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โทร 086-2286066
-ผ้าฝ้าย
- ผ้าไหมมัดหมี่
ชุมชน มผช.
- ปี 47 ได้ 2 ดาว
- ปี 49 ได้ 2 ดาว
- ปี 51 ได้ 4 ดาว

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย นางพวงพันธ์ แก้วสิงห์

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
นางพวงพันธ์ แก้วสิงห์
26 หมู่ 9 บ้านคำหว้าทอง
โทร 042-396474
ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย
- หมอนสม๊อค
ชุมชน

กลุ่มแตงโมปลอดสาร นายอนันต์ เทพแก้ว

กลุ่มแตงโมปลอดสาร
นายอนันต์ เทพแก้ว
38 หมู่ 9 บ้านหนองบัวทอง
ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โทร 081-870568 ชุมชน
- แตงโมปลอดสาร

กลุ่มนวดแผนไทย นางอุทัย จันทึก

กลุ่มนวดแผนไทย
นางอุทัย จันทึก
98 หมู่ 1 บ้านหนองแสง
ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โทร 042-910100
- ลูกประคบ
- น้ำมันนวด (ครีมนวด)
- พิมพ์แสนน้ำ
ชุมชน

กลุ่มทอผ้าไหม นางถนอม แสงลุน

กลุ่มทอผ้าไหม
นางถนอม แสงลุน
11 หมู่ 4 บ้านสามเหลี่ยม
ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โทร 089-5775686
- ผ้าถุงไหมมัดหมี่
- ผ้าถุงฝ้ายมัดหมี่
ชุมชน